Çalışma İzni Uzatma

Çalışma İzni Uzatma

 

Çalışma İzni Uzatma aynı ilk başvuruda olduğu gibi işveren tarafından veya vekaleti dahilinde bir danışmanlık firması tarafından yapılmalıdırdır, yabancılar kendi nam ve hesaplarına Çalışma İzni alamaz veya uzatamazlar.

Çalışma izin süresi bitiş tarihinden geriye doğru iki ayın başlangıç tarihinden itibaren 60 gün içinde başvurunun yapılmış olması gerekir.Çalışma İzni Kartın başlangıc süresi, önceki çalışma izni kartı bitiş tarihi olarak uygulanır.Çalışma izni süre başvurusu 60 gün içinde yapılmaması halinde süre uzatma hakkı sona erer. Takipsizlik ve ihmaller yeniden çalışma izin başvuru yapılmasına sebep olabilir. Bu durumda çalışma izninde süre kesintisi olur.

Yabancının SGK ödemelerinin yatırılmamış olması, SGK’dan kaydının kapatılması hallerinde süre uzatımı yapılmaz. Ayrıca ödenmeyen SGK ve vergiler 6183 sayılı amme alacakları kanununa göre işverenden tahsil edilir.

Türkiye’de Yabancılara Çalışma İzini ilk başvuruda bir senelik olarak verilmektedir. Çalışma İzni Uzatma başvuruları iki yıllık olarak yapılabilir ve yabancının çalıştığı iş yerinin birtakım kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. İki yılını dolduran yabancılar için çalışma izni üç yıllık olarak uzatılabilir.

 

İşlemlerinizi hemen başlatmak veya detaylı bilgi için bizi arayın: 

Florya Danışmanlık

0532 724 40 13

0535 232 34 17

0212 999 61 46